013-5810222

Wassink, Drs. G.W. (Ina)

image

e-mail: i.wassink@smvh.nl
mobiel: 06-81021166
BIG nr: 59047056101
telefoon nr. Praktijk: 013-5810222

Veranderende maatschappij met diverse- en complexe problematiek

We leven in een maatschappij die steeds hogere eisen stelt aan het kunnen omgaan met veranderingen. Een maatschappij waarin van ons wordt verwacht dat we tot ons 67e jaar doorwerken. Door ontwikkelingen in diagnostiek worden ziekten eerder vastgesteld en vervolgens ook beter en diverser behandeld. Deze aspecten leiden bij een toch al vergrijzende populatie tot een toenemende complexiteit in de verzuimbegeleiding.
Bij langdurig zieken is vrijwel altijd sprake van complexe problematiek. Eén of meerdere medische problemen en/of een bijkomende verstoorde balans in werk- en/of privé-omstandigheden  hebben dan geleid tot een voor de werknemer onoplosbare situatie.  

Ina Wassink is als bedrijfsarts gespecialiseerd in de oncologie (Bedrijfsarts Consulent Oncologie). Daarnaast is zij samen met haar collega Menno Muurling door de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) geregistreerd opleider voor arts-assistenten in opleiding tot bedrijfsarts.

Van complexe problematiek tot resultaat

Kenmerkend in de aanpak van Ina Wassink is haar vermogen om snel tot de kern van problematiek te komen en werknemers daarbij aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Werknemers worden zelf weer probleemeigenaar en  leren het heft weer mede in eigen hand te nemen zodat er concrete stappen naar herstel en functioneren worden gezet. Zij coacht waar nodig in dit traject ook de werkgever en werkt nauw samen met diverse zorgprofessionals. Voor werkenden die niet direct (bedrijfs)geneeskundige zorg behoeven, zoals bijvoorbeeld ZZP-ers en directeur-eigenaren, biedt zij korte gespecialiseerde coaching, in het bijzonder aan mensen die zijn vastgelopen in hun emotie. Hierbij geeft zij duiding en zelfinzicht en richting voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Anderen noemen Ina duidelijk, deskundig, zorgvuldig, betrokken en relativerend met een groot empathisch vermogen.

Van individu naar organisatie

Buiten de individuele begeleiding van werknemers kijkt Ina ook op een hoger niveau naar organisaties en geeft ze beleidsadvies over o.a. werkomstandigheden, ziektepreventie en behoud van werkvermogen.

Achtergrond

Ina Wassink is sinds 2003 geregistreerd bedrijfsarts. Zij heeft met name ervaring in de zakelijke dienstverlening, financiële sector, ICT, bouw- en metaalindustrie, onderwijs en verschillende semi- en overheidsinstellingen.