013-5810222

Thijssen, MSc. D.A.J. (Dagmar)

imagee-mail: d.thijssen@smvh.nl
mobiel: 06-10248031
BIG nr: 49922114601
telefoon nr. Praktijk: 013-5810222

Opleiding

November 2016: Artsexamen Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond

Na het behalen van haar artsexamen in 2016, heeft Dagmar er voor gekozen om zo breed mogelijk klinische ervaring op te doen op de spoedeisende hulp en de intensive care. De bedrijfsgeneeskunde heeft haar interesse getrokken door de brede oriĆ«ntatie op de geneeskundige kant van het vak en de mogelijkheid om zieke/arbeidsongeschikte mensen gedurende een veel lagere periode te begeleiden in hun herstel en terugkeer in werk. 
Per april 2018 is Dagmar als arts-assistent in opleiding tot bedrijfsarts werkzaam binnen SMvH bedrijfsartsen. Aangezien ze nog geen bedrijfsarts is, echter wel basisarts, werk ze onder supervisie van de bedrijfsartsen van "SMvH, bedrijfsartsen". In die hoedanigheid zal ze medewerkers gaan begeleiden in hun herstel en terugkeer in werk. Daarnaast zal Dagmar zich bezighouden met Periodieke Medische Onderzoeken (PMO) en te zijner tijd met advisering rond risico-inventarisaties en evaluaties (RIE). 

Kenmerken

Dagmar is een open en eerlijk persoon met oog voor de werkgever en de werknemer. Ze is altijd gemotiveerd om tot passende oplossingen te komen die recht doen aan de gezondheidssituatie van de medewerker en de belangen van de werkgever.