013-5810222

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Onjuistheden kunnen soms voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. SMvH bedrijfsarten accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Veel informatie op deze site heeft een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. SMvH bedrijfsartsen aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Valt u iets op dan kunt u dit uiteraard aan ons melden.