013-5810222

UWV formulieren

Probleemanalyse en advies

Download Probleemanalyse en Advies.pdf

Plan van Aanpak

Dit formulier is (soms) nodig om na de “Probleem Analyse en Advies”, welke is opgesteld door uw bedrijfsarts, het plan van aanpak vast te stellen. Indien de verzuimbegeleiding plaatsvindt door SMvH bedrijfsartsen is dit formulier niet nodig


Bijstelling van het Plan van het Aanpak

Dit formulier is (soms) nodig voor bijstelling van het Plan van Aanpak. Indien de verzuimbegeleiding plaatsvindt door SMvH bedrijfsartsen is dit formulier niet nodig


Ziek/hersteldmeldingen aan het UWV

Indien een medewerker langer dan 13 weken (als geen eigen risicodrager voor de WIA) of 8 maanden (als wel eigen risicograger WIA) arbeidsongeschikt is dan moet de medewerker ziek/hersteld gemeld worden bij het UWV.


Evaluatie Plan van Aanpak

Dit formulier dient uiterlijk bij 52 weken arbeidsongeschiktheid ingevuld te worden. Dit formulier vormt uiteindelijk een onderdeel van het reïntegratieverslag voor de aanvraag van de uitkering in het kader van de WIA.


Reïntegratieverslag

Na 104 weken geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt er een uitkering in het kader van de WIA aangevraagd. Dit formulier is naast de eerdere rapportages van de bedrijfsarts, aangevuld met "actueel oordeel", Functionele Mogelijkheden Lijst" en "medische informatie", nodig voor de aanvraag.


Ziekmelding “vangnetters” algemeen en Zwangerschapsverklaring

Bij vangnet situaties zal SMvH bedrijfsartsen aangeven, dat om voor uitkering van ziekengeld van UWV aan de werkgever in aanmerking te komen, er door de werkgever een ziekmelding verstuurd dient te worden aan UWV.

Voorbeelden van vangnet situaties zijn: aan zwangerschap gerelateerde ziekte, arbeidsongeschiktheid door orgaan donatie, arbeidsgehandicapten (onder bepaalde voorwaarden) etc


Aanvraag Premiekorting Arbeidsgehandicaten

Dit formulier dient gebruikt te worden bij aanvraag premiekorting en subsidie meerkosten bij het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapte medewerkers.


Aanvraag Deskundigenoordeel bij het UWV

Indien er tussen de werkgever en de werknemer geen overeenstemming bestaat over de wijze van reïntegratie in het eigen of eventueel passend werk is het mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Download aanvraag deskundigenoordeel werknemer.pdf