013-5810222

Gezondheidsmanagement

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie is gezondheid een vitale menselijke waarde, die tegelijk een economische waarde vertegenwoordigd. Gezondheidsmanagement wordt gekenmerkt door een specifieke aanpak, voor goed gedefinieerde doelgroepen en specifieke gezondheidsproblemen. 

Gezondheidsmanagement is geen product dat men kan inkopen of dat met een éénmalige actie intern verwezenlijkt kan worden. Gezondheidsmanagement is een proces dat voortdurend aandacht verdient. Het moet zich in een organisatie ontwikkelen.

Investeren in gezondheidsmanagement loont!

Toename van de leeftijd gaat gepaard met vermindering van de belastbaarheid. Door een adequaat gezondheidsmanagement zijn de negatieve effecten hiervan deels te voorkomen binnen een vergrijzende populatie werknemers. De gezondheid van medewerkers vertegenwoordigt een aanzienlijke economische waarde voor bedrijven. Daarom loont het om te investeren in de gezondheid van personeel.

Hoe?

  • Commitment van de directie is essentieel!
  • Goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid
  • Door risicogroepen / individuen te identificeren

Instrumenten:

  1. Workability Index (WAI) periodiek afnemen.
  2. Individueel gezondheidsonderzoek (PAGO/PMO)
  3. Groepsanalyses.

Uw bedrijfsarts kan hierover adviseren en helpen het gezondheidsmanagement uiteindelijk te implementeren.