013-5810222

ARBO Advies

Ten behoeve van preventie van verzuim of ter ondersteuning van de uitvoering van meerdere re├»ntegratie/verzuim trajecten heeft SMvH bedrijfsartsen samenwerkingsverbanden met ergonomen, arbeidshygi├źnisten, veiligheidskundigen en arbeid & organisatie adviseurs.


Indien het noodzakelijk geacht wordt om derden in te schakelen zullen wij dit in nauw overleg met de directeur en/of leidinggevende(n) doen. Deze multidisciplinaire aanpak waarbij maatwerk geleverd wordt past volledig in onze visie van het opzetten van een goed arbo-beleid en binnen de uitgangspunten van de wettelijke maatwerkregeling.

De RI&E

Vanaf 1 juli 2005 treden de bepalingen uit het nieuwe wetsvoorstel (liberalisering) met betrekking tot de deskundige bijstand in werking. In het kader van de uitbreiding van de werkgeversverantwoordelijkheid, moet de werkgever zich vanaf dat tijdstip bij beschermings- en preventieactiviteiten intern laten bijstaan door deskundige werknemers.

De taken worden onderscheiden in:
1. algemene preventietaken waaronder het verrichten en opstellen van de RIE
2. het toetsen van de RIE en erover adviseren.

Het niveau van deskundigheid is voor de twee vormen van bijstand verschillend. Het toetsen van de RIE en adviseren hierover moet gebeuren door een gecertificeerde deskundige, bij voorkeur ook een interne werknemer. Deze deskundige kan vervolgens bepalen of er nog specifieke andere kerndeskundigen moeten worden ingeschakeld.

Wanneer er geen interne arbodienstverlening mogelijk is moet een externe gecertificeerde deskundige de RIE toetsen en erover adviseren. Daarnaast geldt dan nog steeds dat bedrijven tot 25 werknemers kunnen volstaan met een "lichte toets", mits zij gebruik maken van een goedgekeurd branche-RIE instrument.

Een nieuw element is dat werkgevers met minder dan 10 personeelsleden de RIE helemaal niet meer hoeven te laten toetsen, mits zij gebruik maken van een goedgekeurd branche-RIE instrument.

Hebt u ondersteuning nodig bij het opstellen van de RI&E, dan levert SMvH bedrijfsartsen via ons netwerk van partners de meest geschikte kerndeskundige.