013-5810222

Keuringen

Periodiek Medisch Onderzoek

Meer info...

Rijbewijskeuringen

Meer info...

Bodemsaneringskeuringen

Meer info...

Medische Keuringen:

SMvH bedrijfsartsen kan de meeste medische keuringen in het kader van de Wet Medische Keuringen verzorgen. Voorbeelden van deze keuringen zijn de ambulance personeel keuringen de brandweer keuringen en chauffeurs keuringen. Naast deze wettelijk verplichte medische keuringen, verrichten we ook hypotheekkeuringen, rijbewijskeuringen en kunnen we het Periodiek Medische onderzoek uitvoeren voor een organisatie(PMO).

Download Rijbewijskeuringen SMvH tarieven.pdf
Download Indicatieve Tarievenlijst SMvH keuringen.pdf

Daarnaast is het ook mogelijk om een medische keuring op maat te verrichten. Deze medische check-up kan bestaan uit uitgebreid bloed onderzoek en aanvullende beeldvormende diagnostiek. Voorafgaand hieraan zal eenieder persoonlijk uitgebreid geïnformeerd worden over de voor en nadelen van deze medische onderzoeken voorafgaand aan de onderzoeken.

Aanvraag van alle keuringen kan telefonisch via ons secretariaat. 
Telefoonnummer 013-5810222