013-5810222

Diensten

Wat kunt u van ons verwachten?


(Verzuim)begeleiding

10 stappen werkproces verzuimmanagement.. Lees meer...

ARBO Advies

ARBO advies.. Lees meer...


Afhankelijk van hoe u nu uw ARBO- en verzuimbeleid heeft vormgegeven zullen wij hierop proberen aan te sluiten. Dit op een wijze die voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Afhankelijk van uw wensen kunnen we u ook ondersteunen bij het opzetten van een passend beleid op dit gebied.

Ziekteverzuim begeleiding

Ziekteverzuim is multifactoriëel bepaald, dat wil zeggen dat naast medische factoren ook andere factoren van belang zijn waarom iemand zich arbeidsongeschikt meldt, zoals persoonlijkheidskenmerken, privé-omstandigheden, werkbelasting etc.
Per verzuimgeval zal de nadruk op een ander aspect liggen, een "standaard" werkproces voor verzuimbegeleiding zal dan niet efficiënt zijn.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Midden en Klein Bedrijf:
Bij voorkeur op abonnementstarief, ook afhankelijk van een eventuele verzuimkostenverzekeraar. Spreekuren op onze locaties in Tilburg en 's-Hertogenbosch.

Grotere bedrijven:
Abonnementstarief, verrichtingen of op dagdeelcontracten. Spreekuren zomogelijk "in huis" bij de werkgever.

Download (indicatieve) product- en tarievenlijst.pdf
Download Proces Wet Verbetering Poortwachter.pdf

Preventieve diensten

Op organisatieniveau kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten en implementeren van een verzuimbeleid, het geven van trainingen en workshops voor leidinggevenden enzovoort. Op individueel niveau behoren de open spreekuren en periodieke medische onderzoeken (PMO of medische check-up) tot de mogelijkheden.

Keuringen

Rijbewijskeuringen, aanstellingskeuringen, pensioenkeuringen, levensverzekering keuringen, periodieke keuringen in het kader van de "Wet Medische Keuringen" zoals ambulance personeels -of brandweer keuringen kunnen alle volledig door ons verricht worden.

Formele aanstellingskeuringen worden verricht indien dit wettelijk toegestaan is. Een intrede keuring/onderzoek is wel altijd mogelijk.

Download Rijbewijskeuringen SMvH tarieven.pdf

Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen met één van ons.
Telefoonnummer secretariaat 013-5810222